APARATY ORTODONTYCZNE

Aparat stały metalowy klasyczny

1600 PLN


 

Aparat stały estetyczny klasyczny

2600 PLN


 

Aparat lingwalny

4000 – 4500 PLN

Aparat lingwalny Incognito

10 000-12 000 PLN


 

Aparat ruchomy

600 – 800 PLN


 

Clear Aligner

800 PLN


 

Aparat retencyjny

300 PLN


 

RETAINER

300 PLN