ZALETY MIKROSKOPU W LECZENIU KANAŁOWYM

 • Zdecydowanie lepsza widoczność pola zabiegowego –„ im więcej widzę, tym więcej mogę zrobić".
 • Dokładniejsze i skuteczniejsze przeprowadzenie leczenia.
 • Precyzyjne powtóne leczenie kanałowe – można poprawić błędy i niedoskonałości poprzedniego leczenia.
 • Usuwanie wkładów korzeniowych ze światła kanału.
 • Możliwość odnalezienia kanałów dodatkowych, ukrytych, niedostępnych.
 • Udrażnianie kanałów trudnych, zarośniętych, zwężonych.
 • Usuwanie złamanych i pozostawionych narzędzi z kanału.
 • Zamykanie i leczenie perforacji.
 • Skuteczne leczenie zmian zapalnych okołowierzchołkowych.
 • Diagnozowanie złamań wewnątrz korzenia i komory zęba.
 • Mikrochirurgia endodontyczna (resekcja wierzchołka lub radektomia korzenia)
 • Skrócenie czasu zabiegu, możliwość leczenia jednowizytowego.